• Lõpetades oled tõeline oma valdkonna spetsialist ja võid kohe tööle asuda.
 • Suure tõenäosusega leiad töökoha juba praktika ajal või lõputööd tehes.
 • Rakenduskõrgkooli diplom annab õiguse kandideerida magistriõppesse.

Majandus + Juhtimine

Majandus ja Juhtimine

 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on suurim erarakenduskõrgkool Eestis. Koos tööandjatega õpetatakse igal erialal just neid oskusi, mida Sinult kui tulevastelt spetsialistilt ja ettevõtjalt tööturul oodatakse.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

  Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis on kaasaegne, turvaline ja unikaalne õpikeskkond. Koostööd tehakse piirkonna ettevõtetega, mis pakuvad Sulle juba õpingute ajal häid praktikavõimalusi.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

Erialad

 • FINANTSJUHTIMINE
 • START-UP ETTEVÕTLUS
 • LOGISTIKA
 • PERSONALIJUHTIMINE
 • TURISMI- JA RESTORANIETTEVÕTLUS
 • LOOVUS JA ÄRIINNOVATSIOON
 • TARKVARAARENDUS JA ETTEVÕTLUS
 • TURUNDUS
 • KVALITEEDIJUHTIMINE
 • ROBOOTIKATARKVARA ARENDUS
 • INIMRESSURSSIDE JUHTIMINE (MAGISTRIÕPE)
 • FINANTSLAHENDUSTE JUHTIMINE (MAGISTRIÕPE)
 • RAHVUSVAHELINE ÄRIJUHTIMINE (MAGISTRIÕPE)
 • Kodulehele Kodulehele
 • ärijuhtimine
 • kaubandusökonoomika
 • majandusarvestus
 • TEABEHALDUSE JA INFOSÜSTEEMIDE KORRALDAMINE
 • sotsiaaltöö
 • Kodulehele Kodulehele

Kunst + Kultuur

Kunst ja Kultuur

 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on suurim erarakenduskõrgkool Eestis. Koos tööandjatega õpetatakse igal erialal just neid oskusi, mida Sinult kui tulevastelt spetsialistilt ja ettevõtjalt tööturul oodatakse.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Kõrgem Kunstikool Pallas

  Kunstikoolil on tihe koostöö Eesti ja välismaa kõrgkoolidega, mis rikastab kunstiharidust erinevate oskuste ja väärtustega ning annab Sulle Eesti ja Euroopa tööturul konkurentsivõimelise hariduse.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Tallinna Tehnikakõrgkool

  Eesti suurima tehnikavaldkonna rakenduskõrgkooli õppe- ja teadustöö fookus on Eesti tööturg ja ettevõtted. Tehnikakõrgkoolil on koostöö ligi poolesaja väliskõrgkooliga, mis annab Sulle head võimalused õpinguteks ja praktikaks välismaal.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

Erialad

 • FOTOGRAAFIA
 • MAAL JA RESTAUREERIMINE
 • MEEDIA- JA REKLAAMIDISAIN
 • MÖÖBLIDISAIN JA RESTAUREERIMINE
 • NAHADISAIN JA RESTAUREERIMINE
 • SKULPTUUR
 • TEKSTIIL
 • Kodulehele Kodulehele

Lennundus + Tehnoloogia

Lennundus ja Tehnoloogia

 • Eesti Lennuakadeemia

  Ainus lennundusalast kõrgharidust pakkuv õppeasutus Eestis. Lennundusõpe on rahvusvaheliselt reguleeritud ja pole vahet, kas õpid Eestis, Saksamaal või Hispaanias, sest haridus vastab ühtsetele nõuetele ja tööle võid asuda nii Eestis kui mujal Euroopas.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Tallinna Tehnikakõrgkool

  Eesti suurima tehnikavaldkonna rakenduskõrgkooli õppe- ja teadustöö fookus on Eesti tööturg ja ettevõtted. Tehnikakõrgkoolil on koostöö ligi poolesaja väliskõrgkooliga, mis annab Sulle head võimalused õpinguteks ja praktikaks välismaal.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

Erialad

 • KESKKONNATEHNOLOOGIA JA -JUHTIMINE
 • TOOTMINE JA TOOTMISKORRALDUS
 • Hoonete ehitus
 • TEEDEEHITUS
 • RAKENDUSGEODEESIA
 • KINNISVARA KORRASHOID
 • AUTOTEHNIKA
 • ELEKTRITEHNIKA
 • ROBOTITEHNIKA
 • MASINAEHITUS
 • TRANSPORT JA LOGISTIKA
 • Transpordi- ja liikluskorraldus
 • Kodulehele Kodulehele

Tervishoid + Riigikaitse

Tervishoid Ja Riigikaitse

 • Sisekaitseakadeemia

  Sisekaitseakadeemia valmistab ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele - politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile. Pärast akadeemia lõpetamist on Sul hea võimalus jätkata õpinguid magistriõppes.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

  Õppetingimused on kaasaegsed ning õppetöö toimub lisaks Tallinnale ka Kohtla-Järvel, Pärnus ja Haapsalus. Kõrgkool annab Sulle hariduse, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ning pakub mitmeid edasiõppimis- ja töötamisvõimalusi Eestis ja välismaal.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool

  Suure osa õppemahust moodustab praktika ning ka kõrgkoolis kohapeal on väga head tingimused praktikumide läbiviimiseks. Lõpetajana leiad lihtsalt erialase töö, võid hakata eraettevõtjaks või jätkata õpinguid magistriõppes nii Eestis kui välismaal.

  Vaata erialasid Vaata erialasid

 • Kaitseväe Akadeemia

  Lõpetajana on Sulle kindlustatud teenistuskoht Eesti Kaitseväe väeosades maaväe-, õhuväe- või mereväeohvitserina ning võimalus kandideerida magistriõppesse, samuti arendada end nii Eestis kui välisriikides

  Vaata erialasid Vaata erialasid

Erialad

 • õde
 • farmatseut
 • hambatehnik
 • optometrist
 • ämmaemand
 • tervisedendus
 • tegevusterapeut
 • TERVISETEADUSE MAGISTRIÕPE
 • Kodulehele Kodulehele
 • õde
 • ämmaemand
 • füsioterapeut
 • tervisekaitse spetsialist
 • radioloogiatehnik
 • bioanalüütik
 • TERVISETEADUSE MAGISTRIÕPE
 • Kodulehele Kodulehele
 • Sõjaväeline juhtimine maaväes
 • Sõjaväeline juhtimine õhuväes
 • Sõjaväeline juhtimine mereväes
 • SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MAGISTRIÕPE
 • Kodulehele Kodulehele

kujunda ise oma tulevik - kõik on võimalik

KÜSI JULGELT KÕIKE, MIDA OMA LEMMIKERIALA KOHTA TEADA SOOVID!